SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Lunds BK
Lunds bästa bollklubb sedan 1919

Integritetspolicy vid biljettköp av Lunds BK

  1. Integritetspolicy för Lunds BK

(Senast uppdaterad: 8 mars 2023)

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter när du använder Lunds BKs webbplats för att köpa biljetter och/eller säsongskort till Lunds BKs fotbollsmatcher ("Integritetspolicyn").

Inom ramen för ditt köp kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. Lunds BK, 845000-3903, med adress Nordanväg 22, 222 28 Lund, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

 

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person.

Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du köper biljetter på vår webbplats. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn och köpinformation.

 

  1. Vad används dina personuppgifter till och vilken laglig grund tillämpas för behandlingen?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen. Nedan har vi beskrivit vilken laglig grund vi tillämpar för olika behandlingar.

Laglig grund

Ändamål/behandling som utförs

För att fullgöra avtal med dig

·     Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra allmänna villkor för biljettköp, till exempel genom att tillhandahålla din biljett eller den produkt som du har köpt och informera om matchen som biljetten avser.

·     Ta betalt för biljetten eller produkten, inklusive hantera kortbetalningar.

·     Kommunicera med dig via kundservice, t.ex. vid beställning och klagomål.

·     Administrera ditt användarkonto hos oss som kan användas vid köp i vår biljettshop.

Intresseavvägning

·     Upptäcka och förhindra bedrägerier, såsom vid biljettkontroll och i samband med kortbetalning.

·     Identifiera dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll.

·     Skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och webbplatserna och dess innehåll.

·     Marknadsföra och informera om oss, våra produkter och tjänster.

Fullgöra rättslig skyldighet enlighet lag

·     Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag.

Samtycke

·     Detta inhämtas vid behov.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 8 nedan. Om du återkallar ett samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen som skett innan samtycket återkallas.

 

Om du lämnat samtycke till cookies på vår webbplats men därefter vill att vi inte längre ska använda cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare (se punkt 9 nedan).

 

4. Åtkomst till dina personuppgifter av andra

 

Vi kan ge personuppgiftsbiträden, såsom samarbetspartners, andra föreningar inom vår sfär, leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES, åtkomst till dina personuppgifter. Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.

När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

 

5. Gallring av personuppgifter

 

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

 

6. Dina rättigheter som registrerad

 

Du har rätt, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt att vi ska radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du bedömer att Norrby IFs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

 

7. Frågor om integritet och behandling av personuppgifter

 

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss enligt följande:

  • Telefon: 0769-410603
  • Adress: Nordanväg 22, 222 28 Lund
  • E-post: kansli@lundsbk.se
  •  

8. Cookies

 

Hur vi använder cookies

Lunds BK använder så kallade cookies inom ramen för Lunds BKs webbplats.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära ("session-cookies"). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare av vår webbplats bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. I en del funktioner på webbplatsen använder vi något som kallas "session-id". För att möjliggöra detta sänder vår server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen.

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En "sessions-cookie" sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användning av cookies

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner inte längre kan användas i tjänsterna och på webbplatsen eller inte kommer att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

 

9. Uppdateringar

 

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna och webbplatsen. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn på webbplatsen.